Future inn-/ utlevering med Sharebox

Future Verksted har et tilleggsprogram, som integrerer med Sharebox med og uten betalingsløsning.

Utlevering uten betaling

Sharebox brukes til lette overlevering av bilnøkler på verkstedet. Inn- og utlevering før og etter arbeidstid kan være en utfordring for mange. Men med Sharebox kan kunden levere og hente nøkkelen i et eget, sikkert skap. Tilgang til skapet blir styrt via en app installert på mobilen.

For verkstedet sin del blir alt styrt fra Future. Når man har fått kontoinformasjonen i fra Sharebox og den er registrert i Future vil logoen til Sharebox vises på høyre side i skjermbildet Ordrer (se Bilde 13.2.1). Den vil bare vises når man står på en ordre og det er lagt inn mobilnummer på ordren/kunden.

Future sSharebox

Bilde 13.2.1: På mobilen: Kvittering på tilbakebetaling

For innlevering av nøkkel må man først opprette en ordre på kunden i Future. Klikker man på Sharebox-logoen får man spørsmål om å reservere en ledig luke for innlevering og å sende en melding til kunden. Når man har svart ja vil kunden få en melding med nummeret på luken og han vil kunne åpne luken fra mobilen.

Utlevering skjer omtrent på samme måte. Når man står på en fakturert ordre og klikker på logoen vil man få spørsmål om å reservere en luke for utlevering. Kunden får tilsendt en melding om hvilken luke nøkkelen ligger i og kan åpne den ved hjelp av mobilen.

Når som helst kan man resette en reservasjon ved å høyreklikke på ShareBox-logoen. Svarer man ja på spørsmålet og skriver/kopierer inn reservasjonskoden som står i fritekstfeltet Internt vil reservasjonen bli resatt.

Betalingsintegrasjon

Future brukere kan nå velge å levere ut nøkkel/bil med betaling.

For å tilgjengeliggjøre Sharebox betaling i Future må følgende gjøres:
  1. Verksted må inngå avtale med Nets EASY/Vipps – det sørger Sharebox for sammen med verkstedet
  2. Når avtale er på plass så «enabler» Norbits betaling i Future grensesnittet ved å gjøre følgende:
    i. Mottar API-nøkkel for betaling fra Sharebox
    ii. Setter riktig parameter i Future; 9 – Nets EASY/Vipps
    iii. Verkstedet velge enten Klarna eller Nets EASY/Vipps. Verksted kan sette et «betalings-integrasjonsparameter» under sine Sharebox innstillinger i Future.

Betalingsvinduet blir da som vist under for de som har aktivert betalings integrasjon i Sharebox.

Når man klikker på Sharebox knappen, så fullføres salget i Future med en egen betalingsform «Betales via Sharebox», slik at regnskap enkelt kan avstemme innbetalinger som kommer derfra.

Future integrasjon 01

Future integrasjon 02

Denne SMS’en sendes ut, der linken til å åpne luken går til betaling av ordren før man fysisk får åpnet luken.

Future integrasjon 04